Kloetinge

 

20221116 142614 20221116 142619  
ons huis in Kloetinge    

 

 

 

Geschiedenis
Het ringdorp Kloetinge is te rangschikken onder de oudste dorpen van Zuid-Beveland. De stichting van het dorp was omstreeks de 10e eeuw. Op de plaats van Kloetinge was toen een tijdelijke verblijfplaats van herders, die van Walcheren of Noord-Beveland kwamen. Al vroeg in de elfde eeuw is men het dorp gaan ophogen met mest- en afvallagen om zich tegen het water te beschermen (de zogenaamde wierden). Hier hangt de dorpsnaam mee samen: kloeten dient opgevat te worden als kluiten. In de 15e eeuw moeten er poortgrachten in Kloetinge zijn geweest, die in de dorpsrekeningen uit die tijd werden genoemd. Deze hebben tot het einde van de 17e eeuw bestaan.
Rondom en in het dorp heeft een reeks van kunstmatige hoogten, bergjes, gelegen, die vliedbergen worden genoemd. Ooit zijn dit verdedigbare punten geweest, waarop - in
de meeste gevallen - torenachtige bouwwerkjes hebben gestaan. Dit geeft aan dat Kloetinge in de Middeleeuwen van strategische betekenis is geweest. Goes en Kloetinge lagen in de Tachtigjarige Oorlog strategisch zeer belangrijk, waardoor men inkwartiering van Spaanse soldaten kreeg. In 1572 werd Kloetinge door oorlogsgeweld tweemaal
platgebrand. In 1578 kwam het gebied in handen van de Prins van Oranje. In 1216 wordt gesproken over Clotinge, dat later Cloetinge werd en tenslotte Kloetinge. In de volksmond (dialect) spreekt men over Kloetehe of Klusdurp. In de 15e eeuw stonden er vijf molens, allemaal in het bezit van de
ambachtsheren, de heren van Borssele. Een ander teken van de welvaart in Kloetinge is de imposante Geerteskerk, waaraan men in 1250 (noorderbijkoor)
begon te bouwen. Hiervoor stond er eerst een houten kapel, die later werd vervangen door een stenen. Deze werd uitgebouwd tot het majestueuze kerkgebouw. Het bijkoor en
het hoofdkoor dateren van de 13e eeuw. Het laatstgenoemde is een mooi voorbeeld van Vlaamsgotische baksteenbouw uit die periode. Het schip van de kerk dateert van de 15e eeuw en was oorspronkelijk driebeukig. In 1500 werd deze vervangen door één beuk. De toren werd in 1494 voltooid. De Geerteskerk is gewijd aan de heilige Geertrudis.
Sint Geertruida was/is de beschermster tegen ratten- en muizenplagen. Naast een grootse kerk verschenen in de omgeving ook verschillende versterkte boerderijen, ofwel
kastelen. Het huis “Smallegange” en de heren van Kloetinge verbleven in slot Ravenstein. Dit slot moet op de plaats van de tegenwoordige boerderij Ravenstein aan het Noordeinde hebben gestaan. Beide zijn in de loop van de achttiende eeuw afgebroken. In de 16e en 17e eeuw waren de belangrijkste middelen van bestaan landbouw, zoutwinning en leerbewerking.Na 1900 was er een snelle groei van inwoners. Dit kwam door het gunstige belastingklimaat. Veel gegoede Goesenaren vestigden zich toen in Kloetinge en het dorp kreeg dan ook de bijnaam ‘Het Wassenaar van Zeeland’.
De gemeente Kloetinge hield als zelfstandige gemeente in 1970 op te bestaan, het werd onderdeel van de gemeente Goes en deels van de gemeente Borsele. Hiermee kwam aan bijna tien eeuwen zelfstandigheid een einde. Tegenwoordig zijn het dorp Kloetinge en de stad Goes aan elkaar vast- gegroeid, waarmee Kloetinge in de praktijk bijna een wijk van Goes is geworden. Dit geldt al helemaal voor de nieuwbouwwijk Oostmolenpark, die officieel onder Kloetinge valt.

 

Oostmolenpark
Het Oostmolenpark is een wijk in Kloetinge. Er is lang gediscussieerd over de vraag of de wijk bij Goes hoorde dan wel bij Watership Down Kloetinge. Uiteindelijk hoorde het bij Kloetinge. Dit misverstand kwam doordat Kloetinge pal tegen Goes aanligt. De wijk is sinds 1990 aangelegd en
daardoor tamelijk modern en met veel groen. Ook wonen er veel kinderen. De wijk is al diverse malen uitgebreid.
Tussen 2000 en 2002 werden nog 54 huizen in jaren-dertigstijl gebouwd onder de naam Watership Down. Inmiddels is er een nieuwe wijk bij gekomen, tussen het bestaande
Oostmolenpark en de Buys Ballotstraat in Goes. Dit deel heet de Riethoek en omvat 186 huizen. In 2009 werd ten noorden daarvan een aanvang gemaakt met de
ontwikkeling van de nieuwe wijk De Riethoek. Door de crisis is de wijk nog niet geheel voltooid.
Riethoek
Op donderdag 29 januari werd op het bouwterrein van de Riethoek door de NBU een feestelijke bijeenkomst georganiseerd ter gelegenheid van het officieel van start gaan van de bouw in de Riethoek. Na een kort praatje begaf de hele groep, NBU, kopers, aspirant-kopers, projectontwikkelaars, bouwmedewerkers enz. en natuurlijk de Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge (VDK), zich naar een heistelling, waar wethouder Dieleman met veel kundigheid de “eerste” paal in de grond deed verdwijnen. Tot slot een korte toespraak van wethouder Dieleman waarin hij tot vreugde van de beide vertegenwoordigers van de VDK aangaf, dat er geen twijfel meer over is: het hele bouwgebied behoorde tot Kloetinge.