Menu Sluiten

Watership Down

Achter het reclamebord ligt een immense lap grond

Deze maand nog begint de bouw van de nieuwe wijk Riethoek. Een buurtje in de architectuur van de jaren dertig, een bouwstijl die nog steeds aanslaat.Redactie 09-01-09, 07:21 Laatste update: 27-03-17, 20:02 Bron: pzc

Het braakliggend terrein, gezien vanuit het zuidoosten. Links de huizen van de Kloetingse wijk Watership Down en de Goese watertoren, in het midden de ‘achterkant’ van de Buys Ballotstraat en rechts de boomgaarden langs het spoor. foto’s Ronald den Dekker

Wie er een huis koopt, weet nog niet waar zijn postadres zal zijn: Goes of Kloetinge. De nieuwe wijk Riethoek ligt op de grens van de twee plaatsen. “Niemand die precies schijnt te weten waar Kloetinge ophoudt en Goes begint. We werven er daarom ook mee op de folder: ‘stijlvol wonen op de grens van Goes en Kloetinge’. Misschien woont de buurman straks dus wel in de andere plaats”, zegt René Verschiere, adjunct-directeur van de Nederlandse Bouw Unie BV in Etten-Leur, verantwoordelijk voor de planontwikkeling en uitvoering van Riethoek.

Het lijkt een postzegeltje, het stuk land waarop dit jaar de eerste huizen zullen verrijzen. Maar achter het levensgrote reclamebord ligt een immense lap grond braak, klaar om te worden bebouwd met woningen in jaren dertig-stijl. “Dat verwacht je niet, hè, als je vanaf de ‘s-Gravenpolderseweg de wijk in kijkt”, zegt directeur Jan Voesenek, terwijl hij met zijn auto het bevroren en met rijp bedekte terrein oprijdt. Het voormalige weiland en bedrijventerrein ligt ingesloten tussen de achterkant van de woningen aan de Buys Ballotstraat en een stuk van de ‘s-Gravenpolderseweg, de Kloetingse wijk Watership Down en de boomgaarden langs het spoor.

Er is uiteindelijk plek voor 178 woningen, maar voorlopig denkt de NBU niet verder vooruit dan 105. De eerste fase is goed voor 64 woningen en daarvan zijn er nu 40 verkocht. “Dat heeft ons doen besluiten te beginnen met bouwen. Dat stimuleert ook de verkoop”, zegt Verschiere.

Verschiere en Voesenek zijn tevreden over zowel het verloop van de verkoop als de voortvarendheid waarmee gebouwd wordt. Verschiere: “Alles loopt op schema. We zijn in 2004 begonnen met praten over deze wijk en we wisten dat we voor 1 januari 2009 geen bouwtitel konden krijgen. We beginnen op 19 januari met de grondwerkzaamheden. Op 29 januari komt wethouder Dieleman voor de eerste heipaal. Eind van het eerste kwartaal van 2010 verwachten we de eerste fase op te leveren.”

Jaren dertig-stijl blijft potentiële kopers aantrekken, alsof er sinds die tijd geen betere architectuur zou zijn ontwikkeld. Voesenek: “Uit onderzoek blijkt dat de jaren dertig blijven scoren en je probeert een zo groot mogelijke doelgroep te bedienen. Het verwondert míj altijd dat je zoveel van die moderne, bijna saaie woningen in nieuwe wijken ziet.”

Dat er nog andere wijken in Goes aan komen – Aria, Mannee en Goese Schans – is voor de planontwikkelaars geen reden tot ongerustheid. “De locatie is echt top. Het ligt tegen Kloetinge aan en is goed bereikbaar”, meent Voesenek. Ook verwachten ze geen problemen door de kredietcrisis. Voesenek: “We merken het nu allemaal een beetje, maar er is nog steeds krapte op de huizenmarkt. Dat blijft, want zeker nu zullen sommige projecten niet meer doorgaan of soberder worden uitgevoerd.”

Zoals het een goed bouwontwikkelaar betaamt, staat Voesenek natuurlijk pal achter de kwaliteit van zijn eigen product. Én vindt hij de rest van de plannetjes eigenlijk van toch wel inferieure kwaliteit. “Onze huizen zijn rijker gedetailleerd, niet alleen aan de buiten-, maar ook aan de binnenkant.”

Voesenek wijst eens naar de huizen in de Kloetingse wijk Watership Down, aan de andere kant van de sloot, ook in de stijl van de jaren dertig. ” Poppenhuisjes”, noemt hij ze, een beetje neerbuigend. “Onze woningen zijn gemiddeld 150 kubieke meter groter. We hebben bovendien tien verschillende types huizen en daarbinnen zijn ook weer heel veel variaties mogelijk. Ik verwacht dat geen enkel huis straks hetzelfde is.”

WIKIPEDIA:

Oostmolenpark

Het Oostmolenpark is een wijk in Kloetinge. Er is lang gediscussieerd over de vraag of de wijk bij Goes hoorde of bij Kloetinge. Uiteindelijk hoorde het bij Kloetinge. Dit misverstand kwam doordat Kloetinge pal tegen Goes aanligt. De wijk is sinds 1990 aangelegd en daardoor tamelijk modern en met veel groen uitgerust. Ook wonen er veel kinderen. Er zijn al diverse uitbreidingen op de wijk gedaan. Het jongste deel werd tussen 2000 en 2002 gebouwd: 54 huizen in jaren-dertigstijl, onder de naam Watership Down. Inmiddels zijn er plannen voor een nieuwe fase, tussen het bestaande Oostmolenpark en de Buys Ballotstraat in Goes. Dit deel gaat Riethoek heten en omvat 186 huizen. De bouw begint naar verwachting in 2009.

Dorpsplan Kloetinge 2013 – 2025
inclusief het uitvoeringsplan en het wijkverkeersplan

Waterschapsheuvel is de titel van de Nederlandse vertaling van het boek Watership Down van Richard Adams, verschenen in 1972. Het boek vertelt de reis en opbouw van een nieuwe kolonie door een groep konijnen. Adams baseerde zijn verhaal, zo vertelt hij in de verantwoording, op het boek Het leven der konijnen van R.M. Lockley, waarin veel over het dagelijks leven van konijnen verteld wordt. Het boek heeft een opdracht: “Voor Juliet en Rosamond vanwege de weg naar Stratford-on-Avon”. Over het boek werden een film en een televisieserie gemaakt. 

Centraal in het verhaal staat de reis die een kleine groep konijnen onderneemt, nadat een van de konijnen, Vijfje (Fiver) genaamd, een voorgevoel had van een groot gevaar dat hun kolonie Sandelvoorde bedreigde. Onder leiding van Hazelaar (Hazel) verlaat de groep konijnen midden in de nacht de oude kolonie. Hun vlucht voert hen door donkere bossen, over rivieren, door een bonenveld en ze belanden uiteindelijk in een veld, waar zij beginnen met het graven van nieuwe holen. Al snel krijgen ze bezoek van een onbekend konijn, Sleutelbloem (Cowslip). Sleutelbloem nodigt de groep uit om zich bij zijn kolonie te voegen, een eindje verderop. De groep besluit een kijkje te gaan nemen, maar de nieuwe kolonie blijkt een vreemde plek te zijn. De konijnen die daar leven, maken zich nergens druk om, geloven niet in het bestaan van El-Ahrairah en veel holen staan leeg, ondanks het eten dat dagelijks door een boer in de buurt achtergelaten wordt. Vijfje krijgt opnieuw nare visioenen en de groep konijnen ontdekt de redenen hierachter als Kopstuk (Bigwig) in een strik terechtkomt en ternauwernood aan de dood ontsnapt. Ze besluiten niet in de kolonie te blijven en Aardbei voegt zich bij hen uit de kolonie. Samen gaan ze opnieuw op weg en zwerven door het landschap tot ze een heuvel vinden, waarvan Vijfje vindt dat het hun plek is. De groep is gaan vertrouwen op Vijfjes intuïtie en begint aan het graven van holen.

Kapitein Hulst (Holly) van de Auwsla van hun oude kolonie Sandelvoorde komt, meer dood dan levend, samen met Grasklokje bij de groep aan. Hulst vertelt het vreselijke verhaal van de vergassing van de oude kolonie, door mensen gedaan om ruimte te maken voor nieuwbouw. Hulst en Grasklokje herstellen langzaam van hun verwondingen, terwijl de opbouw van de nieuwe kolonie op gang komt. De groep beseft dat zij nog erg kwetsbaar zijn en eigenlijk meer vrouwtjes nodig hebben om te blijven bestaan. Ze bevrijden enkele konijnen uit een nabijgelegen boerenschuur en helpen met een list andere konijnen te ontvluchten uit Efrafa, een andere kolonie, enkele dagen reizen van Waterschapsheuvel vandaan. In Efrafra heerst een zeer streng regime en de ontsnapping wordt hen niet in dank afgenomen. De Efrafranen besluiten Waterschapsheuvel aan te vallen, maar met behulp van vrienden die de konijnen tijdens hun reizen en omzwervingen gemaakt hebben, waaronder een muis en een meeuw, Kehaar, overwinnen zij. Hazelaar wordt door de groep geaccepteerd als Opperkonijn. Nu er genoeg vrouwtjes zijn, wonen er na korte tijd jonge gezinnen op Waterschapsheuvel.

Enkele lentes later wordt Hazelaar bezocht door El-Ahrairah, die op dat moment de gedaante van het Zwarte Konijn heeft, maar te herkennen is aan het zilveren licht in zijn oren dat hij eerder van Frith ontving. El-Ahrairah nodigt hem uit om met hem mee te gaan en lid van zijn Auwsla te worden. Hazelaar neemt de uitnodiging aan en volgt het konijn de duisternis in.

X